1 מערכת החשבונאות הפיננסית

. 1 מבוא קבלת החלטות בכלל וקבלת החלטות כלכליות בפרט דורשות מידע שימושי ורלוונטי . ללא מידע שימושי ורלוונטי , לא ניתן לקבל החלטה מושכלת וכל החלטה הופכת למעשה להימור טהור . לפיכך , יש צורך במערכת אשר תספק מידע שימושי ורלוונטי שוטף למקבלי ההחלטות הכלכליות . מערכת החשבונאות והדיווח הכספי ( Financial Accounting and Reporting System ) היא מערכת לאספקת מידע כלכלי שימושי ורלוונטי למקבלי ההחלטות הכלכליות . המוצר העיקרי של מערכת המידע החשבונאי הוא הדוחות הכספיים ( Financial . ( Statements דוחות כספיים משמשים כלי ראשון במעלה לקבלת החלטות תפעוליות , החלטות השקעה והחלטות מימון בתוך העסק המדווח ומחוצה לו . משקיע מוסדי יימנע , בדרך כלל , מלהשקיע בעסק ללא עיון מעמיק בדוחות הכספיים שלו , ומוסד פיננסי ( לדוגמא , בנקים , חברות ביטוח , קרנות פנסיה ) יימנע , בדרך כלל , מלתת אשראי משמעותי לעסק ללא בחינה מדוקדקת של הדוחות הכספיים שלו . הנהלת העסק והדירקטוריון שלו בוחנים לעתים קרובות את מצבו הפיננסי של העסק , תוצאות פעולותיו ותזרימי המזומנים שלו על ידי עיון בדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים שלו . חשבונאות היא...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ