חשבונאות למקבלי החלטות תיאוריה, תקינה, יישומים ותרגילים

תיאוריה , תקינה , יישומים ותרגילים אלי אמיר חשבונאות למקבלי החלטות תיאוריה , תקינה , יישומים ותרגילים אלי אמיר חשבונאות למקבלי החלטות תיאוריה , תקינה , יישומים ותרגילים אלי אמיר Financial Accounting for Decision Makers - Theory , Standards , Applications and Exercises by Eli Amir עריכה לשונית והגהה : גילי תל אורן עיצוב כריכה : דנית חייסלר עימוד : ניב עימוד ספרים  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ