ביבליוגרפיה

ר ' אייזיק טירנא . . 1884 ספר המנהגים . ורשה . אייזנשטיין , יהודה דוד . . 1969 אוצר מדרשים . כרך א ' וכרך ב ' . אלכסנדר , תמר . " . 1981 ' שכן בגן עדן ' בספר חסידים ; סיפור עממי בהקשרו העיוני " . מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי א : . 81 - 61 ירושלים : מאגנס . אלכסנדר , תמר ודב נוי . . 1989 אוצרו של אבא , מאה סיפורים וסיפור מפי יהודי ספרד . ירושלים : משגב ירושלים . אלכסנדר , תמר . . 1999 מעשה אהוב וחצי : הסיפור העממי של יהודי ספרד . ירושלים : מאגנס . אנסקי , שרי . . 2008 חמין . ירושלים : כתר . בובר , מרטין . . 1965 אור הגנוז . ירושלים ותל אביב : שוקן . בויארין , דניאל . . 1999 הבשר שברוח . תל אביב : עם עובד . בן יוסף , נעם ( עורך ) . . 2005 לחם בקרב דתות ועדות בארץ . ירושלים : מוזיאון ישראל . בן שמחון , רפאל . תשנ " ח . יהדות המגרב , מסורות ומנהגים – במחזור השנה . ירושלים : מכון בני יששכר . בר יחיאל , ר ' נתן . תרל " ד . הערוך . לובלין . בר יצחק , חיה . . 1987 אגדת קדושים כסוגה בספרות העממית היהודית . חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה . ירושלים : האוניברסיטה העברית . בר יצחק , חיה . ....  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ