קראו בכותר - המלאך והחמין : ייצוגי אוכל בסיפורי־עם