אילו ידעת את הטעם אסע"י 20195 סיפרה: שלה ארנייה, טורקיה רשמה: מתילדה כהן־סראנו

Si Savias la Savor En un kazal vino un haham muevo , i el papas le kijo azer onor al haham de los Djudios , i le envito una noche a komer a su kaza . El haham metio una meza muy ermoza i lo asento , le izo muy muncha onor al haham , i le disho : – Sinyor haham , buyrun , kome de esto . ! Disho el haham : – Yo no puedo komer ? – Deke no puedes – Porke la Ley muestra no mos desha . – Ah , tu si savias la savor ! – le disho el papas . – ! Le paso ottro chini . Yene el haham , komo no puede komer : – No , No le disho – No puedo komer ! La Ley muestra no permete . El papas a kada plato le stuvo diziendo : – Ah , si savias la savor ! si savias la savor ! – Al haham l ’ empeso vinirle inyervos . , La ora ke se tomo a ir , le disho el haham al papas : – Mersi muy muncho ’m izites una grande onor . Pekado ke no komi , ma bemet stava una meza muy muy ermoza , i muy savroza se via ! Az , dale mersi a tu mujer de mi parte , ke me izo tanto onor . – A ! – le disho el papas , – Mozotros semos papaze...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ