פרק רביעי כשרה לאכילה, אוכל והיבדלות

אוכל הוא אמצעי רב עוצמה שמאפשר לאנשים לשייך עצמם לקבוצה מסוימת ולהבדיל עצמם מן ' האחר ' . לעתים מזונותיה של קבוצה אחת נתפסים כדוחים וכבלתי ניתנים לאכילה על ידי קבוצה שונה . התרבות היהודית הציבה סייגים חמורים ומפורטים ביחס לאוכל , ובאמצעותם אפשרה לקבוע אם האוכל ' כשר ' , כלומר ראוי ומותר למאכל על ידי יהודים , או ' טרף ' ואסור באכילה עבורם . סייגים אלה נוגעים לסוגי בעלי החיים המותרים והאסורים באכילה , וביניהם , חזיר הוא אולי בעל החיים הידוע ביותר . הסייגים מתייחסים לנושאים שונים : לאופני השחיטה של בעלי החיים ולקביעה אם בשרם ראוי למאכל , לדרכי הכשרת הבשר על ידי המלחתו והוצאת הדם ממנו , לאופני בישול ואכילה ולהפרדה מוחלטת בין בשר לחלב . 1 ראו מחקריהם של : ; Brulotte & Di Giovane 2014 ; Counihan 1999 ; Feeley - Harnik 1981 Goode 1992 2 לדוגמה : האנגלים מזהים את הצרפתים כ ' אוכלי צפרדעים ' , ומזועזעים מן העובדה שהם אוכלים בשר סוסים . בעולם המערבי קיימת רתיעה מקבוצות במזרח הרחוק האוכלות כלבים , חתולים , חולדות ומיני חרקים . ראו : vi - Strauss 1969 é L 3 על פי המצווה בתורה ( ויקרא יא , דברים יד...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ