הדרך להתעשר אסע"י 16648 רשם מזיכרונו: שמעון קברניט לקבורניק, רוסיה

בעיירה אחת חי יהודי עם משפחתו , מקצועו מתווך . למעשה מצליח הוא מעט מאוד לפרנס את משפחתו . ישנן תקופות שאין בבית אפילו לחם בשביל הילדים . חברו החסיד הסביר לו פעם בשעת שיחה שכדאי לו לבקר אצל הרבי הצדיק : – ובלי כל ספק תבוא ישועתך מהרבי , – ואמר : – עליך לדעת שהצדיק חלק אלוה ממעל , ובכוחו להוריד השפע מעולמות העליונים . ועוד , הצדיק גם יודע מה יתרחש בעתיד , ואין דבר אשר יבצר מן הצדיק לעשותו . אם נגזרה על ידי הקדוש ברוך הוא על מישהו גזרה , בכוחו של הצדיק לבטלה , כפי שקרה אצל אברהם אבינו . הקדוש ברוך הוא גזר על הפיכת סדום , ואברהם רצה לבטל את הגזרה . מי שמאמין בדברי הצדיק רואה בהם מופתים גדולים בכל עת , ומוצא אחר כך שכל מה שנעשה היה מרומז בדבריהם . היהודי נשמע לחברו ונסע לרבי . הביא לרבי מתנת כספו , הפרוטות האחרונות שהיו לו . היהודי התאונן לפני הרבי שהוא נולד חמישה רגעים מאוחר יותר . הרבי שאל אותו לפשר הדבר . – בכל מקום שאני בא להציע איזו עסקה , אומרים לי : חבל , לו באת חמש דקות מקודם היינו קונים אצלך . בינתיים כבר קנינו , ויותר אין לנו צורך . – עונה היהודי . הרבי מברך אותו בשפע ברכות ובפרנס...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ