פרק שלישי בעין יפה ומכל הלב – אוכל וחברה

לאוכל מקום חשוב במערכת החברתית של בני האדם והוא שזור ביחסי הגומלין ביניהם . סוג האוכל וטיבו מצביעים על הסטטוס הכלכלי והחברתי של האדם ( , ( Counihan 1999 : 8 ; Goode 1992 והוא משמש לחיזוק קשרים חברתיים . סעודה משותפת נועדה בין היתר לקרב בין המשתתפים בה ( וייס . ( Kraemer 2007 : 28 ; 24 : 2010 אחד האמצעים לקשירת קשרים חברתיים , לחיזוקם וליצירת בריתות חדשות הוא מנהג הכנסת האורחים ( : Selwyn 2000 , ( 19 הכולל לרוב גם סעודה . בתרבות היהודית , אוכל הוא גם אמצעי לכינון ערבות הדדית בקהילה . על פי צווי התורה , אדם מחויב לדאוג למזון עבור הנזקקים , כחלק מן המצוות שבין אדם לחברו . הקפדה על קיום מצוות אלה היא חלק מהקשר רחב יותר של מצוות שבין אדם למקום . למשל , על החקלאי הקדום הוטלה החובה להשאיר מיבולי השדה לנזקקים . חובה זו מוצגת כצו אלוהי מקודש שחייבים לקיים . מתווסף לכך גם היבט מוסרי אנושי : על עם ישראל לזכור את ראשיתו כעם של עבדים חסרי כול , שהיו נתונים לחסדיהם של אחרים לשם קיומם הפיזי . זיכרון זה הוא הבסיס לאמפתיה שיהודי צריך לחוש למר גורלו של העם , ולסבלו של כל נזקק הנקרה בדרכו . 1 חובה זו באה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ