האישה מעלה, האישה מורידה, כבוד הגבר בידי האישה אסע"י 5066 סיפר: שלמה חזן, מארוקו רשם: יצחק וקסלר

היה מלך אחד ועל ידו גר איש עני מאוד . היה האיש העני הולך יום יום ליער , חוטב עצים ומוכרם בשוק . בכסף שהרוויח היה קונה קצת שעורה ומביא הביתה . אבל הילדים שלו היו כל כך רעבים שלא התאפקו עד שאימא שלהם תעשה להם אוכל מהשעורה . הם היו מתנפלים על הגרעינים ואוכלים אותם ככה . היה חוזר האיש ערב ערב הביתה רעב ומקלל את אשתו ומכה אותה , על שלא השאירה גם אוכל בשבילו . פעם עמדה אשת המלך בחלון וראתה איך הילדים חוטפים את הגרעינים מידי אימא שלהם ולא משאירים כלום לאבא . הלכה היא אל המלך ואמרה לו : – חידה לי אליך , אבל אל תכעס ! תגיד לי מה זה : אישה מעלה , אישה מורידה וכבוד הגבר בידי האישה . חשב המלך כי היא אומרת לו כך בכדי לביישו , כאילו בזכותה הוא מלך . התרגז מאוד עליה . לקח את כל בגדיה היפים , הלבישה בשק וגירשה מן הבית . הלכה האישה אל העני ואמרה לו : – אני המלכה שגרה ממול . אני רואה אותך יום יום דרך החלון , ונכנסה האהבה אל הלב שלי . אני רוצה שתתחתן איתי . ראה האיש העני את המלכה שהיא מדברת בשכל טוב והיא יפה יפה , אמר : – טוב ! לא אכפת , אם את רוצה , אתחתן איתך . גירש האיש את אשתו הקודמת . רק את הילדים ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ