פרק שני הביא לה עוף שתבשל לו – אוכל ומגדר

כאשר בוחנים את הזיקה שבין אוכל למגדר בסיפורי עם , נחשפת מערכת סבוכה של משמעויות . אוכל יכול לשקף את הזהות המגדרית והוא מהווה אמצעי להגדרת הזהות המגדרית ולחיזוקה . האוכל גם מבדיל בין גברים לנשים , ובה בעת משמש כערוץ תקשורת ביניהם . אוכל יכול גם לסמל מיניות , ואכילה – יחסי אישות ( . ( Counihan 1999 אוכל משקף גם את יחסי הכוחות בין נשים לגברים , ואת חלקם בפעולות של השגת אוכל , בישולו וצריכתו . יחסי הכוחות יכולים להוביל לשוויון בין המינים , אך גם להפרה של האיזון ביניהם . למשל , כאשר גברים שולטים על האמצעים להשגת האוכל , הם יכולים לשים עצמם כבני סמכא באוכל וכמי שיכולים לשפוט את איכות המאכלים שהנשים מכינות . לעומת זאת , בכוחן של נשים לסרב לבשל , או לחילופין הן יכולות להכין אוכל שהגברים אינם אוהבים , ונאלצים לאכול אותו בלית בררה ( שם ) . בתרבויות רבות אוכל הוא משאב הנשלט על ידי נשים והכנתו מוטלת עליהן ( . ( Bynum 1987 ; Sered 1988 ; 1992 החלוקה המגדרית בנוגע לאוכל ברורה : " נשים מבשלות וגברים אוכלים " ( . ( Bynum 1987 ; Goode 1992 הסיבה לכך נעוצה אולי בעובדה הביולוגית שהאישה מיניקה , ולכן היא ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ