מבוא

לאוכל מעמד מרכזי בחייו של האדם : הוא הכרחי לקיומו הפיזי והוא חלק בלתי נפרד משיגרת יומו . לאוכל גם מעמד מרכזי בחברה : הוא בבואה של מבנה החברה ושל רבדיה השונים והוא שזור בסמליה ובריטואלים שלה . האוכל מבטא קשת רחבה של זהויות : לאומית , אתנית , מעמדית ומגדרית . הוא מהווה שפה נגישה לכול ובה בעת גם מערכת תקשורת מורכבת . ספר זה בא לבחון את האופן שבו סיפורי עם משקפים מנהגים , אמונות ותפיסות תרבותיות הקשורים לאוכל . סיפורי עם , בדומה לאוכל , הם פרי יצירה ואמצעי ביטוי של החברה ושל היחידים בה . לעתים הם מבטאים הזדהות עם האמונות ועם הנורמות של חברה וקבלתן , ולעתים הם מתעמתים עם האמונות ועם הנורמות החברתיות , מערערים עליהן ואף דוחים אותן . סיפור עם הוא גם נשא קולו של המספר . גם כאשר הסיפור עוסק בתופעה שכיחה בחברה , הוא מבטא חוויה שהמספר חווה או רעיון שהוא מבקש להביע באמצעות נרטיב . התהליך העומד במרכז היגוד סיפורי הוא העברה מילולית המבוססת על עיבוד זיכרון המספר ועל הדמיון שלו באמצעים פרפורמטיביים מצומצמים , ובמסגרת זמן מצומצמת מאוד . אוכל הוא חלק בלתי נפרד מן הריאליה , והיבטיו השונים ידועים לכל אדם ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ