המלאך והחמין ייצוגי אוכל בסיפורי-עם

ייצוגי אוכל בסיפורי - עם עידית פינטל - גינסברג המלאך והחמין המלאך והחמין ייצוגי אוכל בסיפורי עם עידית פינטל גינסברג סדרת פרסומי אסע "י  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ