שיחות עם ראשונים בשדה הייעוץ הארגוני והנחיית הקבוצות

שיחה עם חני בירן משוחח : ישראל כ "ץ חני בירן מילאה תפקיד משמעותי בעיצוב הייעוץ הארגוני , בעיקר בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים . השיחה עמה עסקה בהיבטים של פילוס הדרך בתחום בעת שרק התהווה כאן , במעמד של החיבור לפסיכואנליזה , בהשפעות מרכזיות שהופיעו לאורך הדרך ובשאלה של מנהיגות אישית בקהילה המקצועית . הוזכרו בה עניינים של מרכז ושל פריפריה , שאלות של ערכים ושל רגישות חברתית ונדונה גם התנועה שבין ייעוץ להנחיה ולטיפול כהכרעות פרופסיונליות שמשקלן משתנה לאורך הדרך . בכתב העת ' אנליזה ארגונית ' מתפרסמת סדרת ראיונות עם אנשים שונים שקשורים לקורות הייעוץ הארגוני בישראל . לאחרונה התפרסמו שיחות כאלה עם דליה עציון ועם נאוה רוזנווסר . נפתח בכמה מילים עלייך — אם את צריכה להציג את עצמך , מה את אומרת בדרך כלל ? מורכב . טוב , בוא נדבר על הביוגרפיה המקצועית , זה יותר קל . אולי אני אבלבל פה ושם שנים וזמנים אבל ננסה . למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים BA בפסיכולוגיה ובהמשך MA במגמה הקלינית . תוך כדי התהליך של הלימודים הנושא של קבוצות עניין אותי מאוד . הקבוצה הטיפולית הראשונה שהשתתפתי בה הייתה בזמן לימו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני