רק במקרה? התערבות ארגונית בבית הספר: התמודדות עם משבר במערכת היחסים בין המורים

פלג דור חיים לבית הספר יש מאפיינים ארגוניים ייחודיים , כגון מבנה ארגוני רופף , אוטונומיה רבה המוקנית למורים בעבודתם ותרבות ארגונית המתאפיינת באמורפיות ובמטרות סותרות . בהתאם לכך , גם ההתמודדות עם קונפליקטים בין חברי צוות בית הספר היא שונה מארגונים אחרים . במאמר זה אדון בהתערערות מערכת היחסים בתוך בית ספר , אציג הסברים שונים לגורמים למשבר כזה ואתעכב על אופני התערבות אפשריים . אדון בסוגיה באמצעות תיאור מקרה של בית ספר שחל בו משבר ביחסי העבודה לאחר ששולבה בו כיתת חינוך מיוחד . אדון במשבר מתוך שתי נקודות מבט : התבוננות על יחסי הכוח ועל המיקרו פוליטיקה בתוך בית הספר לצד התבוננות בהשפעת סביבתו של בית הספר על הקונפליקטים שהתרחשו בתוכו . אבקש להסביר את הגורמים למשבר ואת אופיו באמצעות גישות תאורטיות שונות ואנסה לגזור מכך גם תובנות וכיווני פעולה לטיפול במצב שנוצר . קונפליקטים בין אישיים הם חלק בלתי נפרד מעבודת צוות בתוך הארגון . מערכת היחסים בין העובדים משפיעה על אופן התנהלותו של ארגון ועל הצלחתו לממש את מטרותיו . מערכת יחסים בין עובדים משפיעה על האפקטיביות שלהם , על יעילות עבודתם ועל מחויבותם ל...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני