המנהיג כזולתעצמי: התבוננות במנהיגות ובפיתוח מנהיגות דרך העדשה של פסיכולוגיית העצמי

להם , יהיו אשר יהיו . צרכים של העצמי כמו רכות , עידון , חיזוק , הכלה וכדומה הם בוודאי גילויים חשובים של אנושיות , אולם יש לעצמי גם צרכים אחרים , כגון נחישות , גבולות , החלטיות , עידוד ודחיפה ואולי אף נוקשות מסוימת . אף שמן הצד התייחסויות אלו יכולות להידמות קשות או חסרות רגישות , או לחלופין רכות ולא מנהיגותיות מספיק , בפועל מדובר בהתייצבות אמפתית הנענית לצרכיו של העצמי . הימנעותו של מנהיג מהצבת גבולות , מהכוונה ומעידוד היא בהחלט ביטוי של חוסר אמפתיה אשר יכול לנבוע ממנגנוני הגנה של העצמי ולהיתפס בטעות כביטוי אמפתי . תפקיד היועץ לפיתוח מנהיגות עבור יועץ לפיתוח מנהיגות המתבסס על הנחת יסוד אנליטית שלפיה הקשר בין מנהיג למונהג ובין מונהג לזולתו הוא תהליך פסיכולוגי של התקשרות שבבסיסו נמצאות ההעברה וההעברה הנגדית , מוסיפה פסיכולוגיית העצמי נקודת מבט חדשה . היא מזמינה את היועץ לסייע למנהיג לבחון את האופן שבו הוא מפעיל מנגנוני השפעה , דאגה ואכפתיות כלפי כפיפיו ושאר שותפיו לתפקיד , לעבד את הדיאלוג שבין צורכי המנהיג לצורכי המשימה ולצורכי המונהגים ולבחון את יעילות בחירותיו של המנהיג אשר להשקעת אנרגי...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני