תמר בן־סימון | ללא כותרת, ,2016 טכניקה מעורבת, 59 X 42 ס"מ