ניב בורנשטיין | זבוב, ,2011 שמן ועיפרון על בד, 150 X 190 ס"מ