ניב בורנשטיין | ללא כותרת, ,2012 שמן ועיפרון על בד, 150 X 190 ס"מ