מראית עין שיחות בין רישום לציור ניתוח יצירותיהם של ניב בורנשטיין ותמר בן־סימון

איריס גולדברג מדור מראית עין מארח הפעם את האמנים ניב בורנשטיין ותמר בן סימון , שיצירותיהם נבחרו ללוות גיליון זה של אנליזה ארגונית ובאופן ספציפי את מאמרם של לינדה יעקב שדה וישראל כ " ץ , " בוא נדבר על זה " . בורנשטיין ובן סימון יוצרים טקסט ויזואלי , רישומי , שיש לו תחביר פנימי ייחודי . במדור אבקש הפעם לנסות לפענח תחביר זה , לבחון את השונות בין סגנונות הרישום של שני האמנים ואת ההבדלים בין השיח הפנימי שנוצר אצל כל אחד מהאמנים בין מדיום הרישום למדיום הציור . לבסוף אצביע על הקשר בין שיח פנימי זה לשיחות המתקיימות בארגונים שעליהן מצביעים יעקב שדה וכ " ץ . למדיום הרישום מעמד מרכזי ביצירותיהם של בורנשטיין ובן סימון . האלמנטים הציוריים , הכתמים והצבעים מוסיפים בעיקר עוד רובד לדמויות , נפח , ויוצרים את מצב הרוח שאליו מכוונת היצירה , אך ברור כי הם אינם אלא היסוד המשני ביצירותיהם של שני האמנים . המפגש בין מדיום הרישום למדיום הציור מחולל שיחות פנימיות מורכבות ומגוונות בתוך היצירה . באופן שבו שיחות אלה נחשפות בפנינו על הנייר ועל הבד אפשר למצוא בהן היררכיה , יחס לגבולות , יחסי כוח ושליטה ואף השתקה וא...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני