"בוא נדבר על זה" על הכרוך בדיבור הכן בארגונים

לינדה יעקב שדה וישראל כ "ץ השאלה אם לדבר בכנות מתעוררת בעיקר בהקשרים שבהם הדיבור טעון ברגשות שליליים ויש חשש שיגרום לפגיעה כלשהי . בחברה המערבית נהוג לחשוב על דיבור כן כעל התנהגות חיובית ואף ראויה המקושרת עם אותנטיות , בריאות נפשית , שליטה , מוסר , קשרים בין אישיים מפותחים , התפתחות ולמידה , תהליכי קבלת החלטות אפקטיביים ועוד . בה בעת , בארגונים הדיבור הכן הוא עניין טעון ומורכב . המרחב הארגוני נתפס כמרחב אינסטרומנטלי אשר ביטויי רגש לרוב אינם רלוונטיים בו או אמורים להיות מתועלים לתפקוד המתבקש . נוסף על כך , ארגונים הם זירות של יחסי כוח מסוגים שונים : יש בהם כוח הנובע מהסמכות הרשמית , מהיררכיה של זהויות חברתיות ומיחסי כוחות הקשורים ליכולות הביטוי של הצדדים ולמידת הנכונות שלהם לחשוף את עצמם . עבור מי שאינם נמצאים בעמדות הכוח , הימנעות מביטוי עצמי כן מגוננת לעתים מפני האפשרות להיפגע פגיעה רגשית , חברתית , מקצועית וכלכלית . לאלו מתווספים גם דפוסים של הפרט ושל הארגון , שכן פרטים וארגונים הם שונים בנטייתם לגלות עוינות או חוסר נחת או להסתירם . כמה תנאים נכרכים בהשפעות המשקמות והמאחות של דיבור כ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני