בפתח הדברים

בגיליון זה של ' אנליזה ארגונית ' מגוון מאמרים שנכתבו כל אחד בנפרד , ובכל זאת אפשר לזהות שני חוטים המחברים ביניהם . לא מעט מהמאמרים והמדורים עוסקים הפעם בשאלות של זהות , על המורכבות המתבטאת דרכה בעידן הנוכחי : זהות הנכרכת בייעוץ הארגוני כפי שהיא משתקפת במחקר על נקודת המבט של נועצים ( מאמרן של ורדה זילברברג , שני קונה ורונית קורץ ); זהות הנכרכת במנהיגות ובמושגי עצמי וזולתי ( מאמרו של טל בן עמי ) , זהות ארגונית המתגבשת או משתנה עם חילופי מנהלים ( במדור ' בישולי שדה ' בעריכתה של נעמה גרינולד ) , זהות המטפל וזהות היועץ ( בריאיון עם חני בירן ) , זהות החריג וזהות המוסד ( מאמרו של פלג דור חיים ) , מפגש בין זהויות ( במדור ' מיתולוגיות ארגוניות ' ) . מאמרים אחרים עוסקים בתבניות שיח ושתיקה , דיבור ואי דיבור בארגון ובמשימה המקצועית ( המאמר של לינדה יעקב שדה והחתום מטה ; המדור הצמוד לו הפעם ' מראית עין ' , בעריכתה של איריס גולדברג ; מאמרה של מילי אפשטיין ינאי , העוסק בשימוש במטפורות בעבודה קבוצתית ; וסקירתו של אבי שחף על ספרה של רותאלן ג ' וסלסון ) . וכידוע זהות נכונה לא במעט דרך שיח , כפי שהייעוץ ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני