תוכן העניינים

5 בפתח הדברים | ישראל כ "ץ 7 כשאת אומרת ייעוץ ארגוני למה את מתכוונת ? | ורדה זילברברג , שני קונה , רונית קורץ 37 " בוא נדבר על זה " : על הכרוך בדיבור הכן בארגונים | לינדה יעקב שדה , ישראל כ "ץ 50 מראית עין – שיחות בין רישום לציור : ניתוח יצירותיהם של ניב בורנשטיין ותמר בן סימון | איריס גולדברג 64 המנהיג כ ' זולתעצמי ' : התבוננות במנהיגות ובפיתוח מנהיגות דרך העדשה של פסיכולוגיית העצמי | טל בן עמי 74 עובר ושב – " הכול יכול להתפוצץ " : שימוש בכלים השלכתיים במרחב הקבוצה | מילי אפשטיין ינאי 84 רק במקרה ? – התערבות ארגונית בבית הספר : התמודדות עם משבר במערכת היחסים בין המורים | פלג דור חיים 97 בישולי שדה – פיתוח צוות ניהול | פתיח : נעמה גרינולד ; מסע לפיתוח מנהיגות ניהולית דרך חקירת זהות הארגון : נעמה גולדברג וייל ; תגובה למאמר : מירב שטנצלר 108 מיתולוגיות ארגוניות – זהויות | פתיח : ישראל כ " ץ ; טקסטים : מוטי טליאס , יונתן שטיין , תמר בליץ , נעמה גרינולד , סלעית מבטח , תום נחמיאס , יובל פיורקו 112 שיחות עם ראשונים – שיחה עם חני בירן | משוחח : ישראל כ "ץ 128 יצא לאור – הריאיון כריקוד אינטר ס...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני