אנליזה ארגונית גיליון מס' | 22 אוגוסט 2016

עורך ישראל כ "ץ מרכזת המערכת תמר גרוס חברי המערכת מרב בוכבלטר תמר בליץ איריס גולדברג נילי גור אריה לינדה יעקב שדה צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני מעל 30 שנות ייעוץ 3  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני