רשימת המקורות

אבישר , ג׳ ולייזר , י׳ ( . ( 2000 הערכת התמורות בחינוך המיוחד כשינוי בחינוך : הלכה למעשה בתכנון לימודים . ירושלים : משרד החינוך , האגף לתכניות לימודים . אוריון , נ׳ ( . ( 1990 סיורים גיאולוגיים לימודיים במסגרת הוראת הגיאולוגיה בבית הספר התיכון : פיתוח - הפעלה - הערכה . חיבור לשם קבלת תואר ״דוקטור״ , מכון ויצמן למדע , רחובות . אוריון , נ׳ , אבן , נ׳ , בן שלום , ר׳ , גרטל , ג׳ ומדין , י׳ ( . ( 2002 סביבת הלימוד החוץ כיתתית : מיפוי הוראתי למורה . רחובות וירושלים : מכון ויצמן למדע , המחלקה להוראת המדעים , ומשרד החינוך , האגף לתכניות לימודים . אמיר , ר׳ והירש , א׳ ( . ( 2001 טיפול בתפיסות מוטעות של מורים בכנס של מורי הביולוגיה . ירושלים : משרד החינוך והתרבות , המרכז להוראת המדעים והאוניברסיטה העברית בירושלים . ארמסטרונג , ת׳ ( . ( 1996 אינטליגנציות מרובות בכיתה . ירושלים : מכון ברנקו וייס . בארקלי , ר׳ ( . ( 2003 לשלוט ב - : ADHD המדריך השלם והמוסמך להבנת הפרעות קשב וריכוז ( תרגום : לילית ברקת ) . תל אביב : גלילה . בובר , מ׳ ואורמיאן , ח׳ ( עורכים ) ( . ( 1970 / 1959 אנציקלופדיה חינוכית . י...  אל הספר
מכון מופ"ת