סוף דבר

בספר זה הצענו מודל להוראת מדעים לתלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה . המודל מאפשר פיתוח מיומנויות לקויות באמצעות הוראת תכנים מדעיים ומתמקד במיומנויות חשיבה ברמות שונות . הגענו אל המודל המוצע בעקבות סקירה של מגוון תאוריות ללמידה והוראה ושל גישות רווחות להוראת המדעים , החל בתאוריות שהיו מקובלות בתחילת המאה ה - 20 וכלה בהשקפות מודרניות , בדמות הקשרים בין מדע , טכנולוגיה וחברה והקונסטרוקטיביזם החברתי , התאוריות הבולטות של שלהי המאה ה - 20 ותחילת המאה ה - . 21 המודל שהצענו צמח מתוך הוויכוח שנסב על הוראה באמצעות גילוי חופשי או גילוי מודרך והתפתח להוראה משולבת בין גילוי פתוח , בשעות חסד אחדות , להדרכה בשאר השיעורים . בתיאור התכנים המדעיים שלומדים בבתי הספר , הדגשנו את המיומנויות הנלוות באופן טבעי לתכנים . כשהלימוד מבוצע בגישת הלמידה המפעילה , ההתנסותית , עצם לימוד המדעים משמש לטיפוח המיומנויות החשובות לתלמידים עם ליקויי למידה . יתרונות הוראת המדעים המפעילה הם בהקלת העומסים של קריאה וכתיבה . כמו כן הפעלת לומדים בהתנסויות מתחום המדעים עונה במישרין על צורכי האימון של תלמידים לקויי למידה על ידי הפ...  אל הספר
מכון מופ"ת