התנסויות בנושא ״מגנטים״

להוראת הנושא ״מגנטים״ חייבים להקדים את ההוראה של הנושא ״חומרים״ . במסגרת לימוד הנושא ״חומרים״ מכירים את תכונותיהם , תפקודיהם ושמותיהם , דנים בהתאמת תכונות החומרים לתפקודי מוצריהם וגם ממיינים אותם . בבסיס הוראת נושא זה נמצאת ההבחנה בין מוצר לחומר ובין תכונות המוצר לתכונות החומר . הכרת חומרים , ובייחוד ההכרה של המתכות ושמותיהם תקל את המיון לחומרים הנמשכים או אינם נמשכים למגנט . בלי היכרות זו תפקיד המיון נשאר מופשט , והתלמידים מתקשים בו . בלימוד הנושא ״מגנטים״ משולב אימון מיומנויות החשיבה עם לימוד התכנים . כוחו הנחלש של המגנט מומחש למשל על ידי השתנות - היחלשות הדרגתית של כוח המגנט עם הגדלת המרחק . פעילות ראשונה : התנסות ראשונה במגנט גיל התלמידים : בית הספר היסודי , כיתות ג – ד . מטרות הפעילות : התנסות חופשית והיכרות עם תכונות המגנט והבחנה בין עצמים וחומרים הנמשכים למגנט לכאלה שאינם נמשכים למגנט . מושגי יסוד : אחידות ושוני . פיתוח מיומנויות : מוטוריקה עדינה , מיומנויות המיון , תפיסת המרחב . מושגים מרכזיים : מגנט , משיכה , דחייה , קל , כבד , גדול , קטן . תיאור כללי של הפעילות : לתלמידים נית...  אל הספר
מכון מופ"ת