התנסויות מתחום הטכנולוגיה – ״מנופים״

הנושא ״מנופים״ הוא חלק מסדרה של נושאים הקשורים למכונות ושייכים לתחום הטכנולוגיה . המנוף : העיקרון והדוגמאות מכשירים רבים בסביבה הם מנופים . ההגדרה הכללית של מנוף : מתקן המורכב מנקודת משען ושתי זרועות . המנוף מבצע פעולה שנדרש לה כוח או שנוצרת במהלכה מהירות בהפעלת כוח מוגדל . בסוג אחר של מנופים הפעלת המנוף תומכת במיקוד הפעולה ובדיוקה , למשל , מצמיד ניירות ( מכלב ) . בכיתה מדגימים את המנוף בקורת מנוף , שהיא מוט מחורר הנשען על ציר . במציאות ישנם שלושה סוגים עיקריים של מנופים השונים במיקום של נקודת המשען ביחס לזרועות ובאורך הזרועות עצמן . מנוף מסוג ראשון נקודת המשען נמצאת בין הזרועות , הכוח פועל על הזרוע הארוכה או הקצרה לפי התפקוד . במאזני כפות נקודת המשען נמצאת בדיוק בין הכפות . אם דרוש כוח חזק לביצוע הפעילות , אנו מפעילים את הכוח על הזרוע הארוכה וממירים דרך בכוח . ולהפך , פעולה הדורשת כוח מועט מופעלת על זרוע קצרה . כאן מחליפים כוח בדרך , כדי שהפעולה תבוצע במספר קטן של תנועות גדולות . מכשירים רבים מכילים שני מנופים בעלי נקודת משען משותפת . הפעלתם זה לעומת זה מגבירה את הכוח ואת יעילות הפעול...  אל הספר
מכון מופ"ת