התנסויות מעולם הצמחים

להלן נציג דוגמאות של חמש התנסויות הלקוחות מעולם הצמחים . הדוגמאות מציגות את המפגש המורכב עם תכנים ומיומנויות הקשורות בלימוד המדעים . כל אחת מהדוגמאות משמשת בסיס להרחבה ולהעמקה בהתאם ליכולות התלמידים , למיומנויות החשיבה החזקות שלהם ולאלה הזקוקות לחיזוק נוסף . בהתנסוית אלה מודגש בעיקר היחס לתפיסת הזמן תוך כדי הסבר על קשרים בין שלבי השינוי . ההסברים מדגישים שהתהליך אינו עשוי מאירועים נבדלים , אלא מאירועים המצטרפים לתהליך רציף . כך מתחזקת תפיסת מהלך הזמן , והתלמיד מתמודד עם תפיסות זמן אפיזודיות . פעילות ראשונה : נקטוף , נמשש , נמולל ונריח בפעילות זו מתבצעת הבחנה בין סוגי עלים שונים ותכונותיהם . הפעילות מתאימה לתכנית הלימודים לכיתות א , ג , ד . גיל התלמידים : בית הספר היסודי . מטרות הפעילות : היכרות עם סוגי עלים , תכונותיהם , ההבדלים והדמיון ביניהם . מושגי יסוד : זהות , אחידות ושוני . פיתוח מיומנויות : מיומנויות תשתית – חושים , מוטוריקה עדינה ; בכיתות גבוהות ( כיתה ו ומעלה ) הבחנה במשתנים והפרדתם . מושגים מרכזיים : חלק , מחוספס , חזק , רך , גמיש , צבעוני ( תחילה תבחר המורה כשלושה מושגים , ו...  אל הספר
מכון מופ"ת