מה בפרק?

נתאר כאן כמה דוגמאות לפעילויות לימוד מתוך נושאים שונים במדעי הטבע , בהדגשת התשומות שלהם לפיתוח מיומנויות תשתית וחשיבה בקרב תלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה . פיתוח החשיבה והתרגול נעשים באופן טבעי במהלך הפעילויות . בכל פעילות משולבות במכוון מיומנויות שונות . על המורה להיות קשובה לתהליך הלמידה של התלמידים על מנת לוודא את מידת הצלחתם , את הקשיים שנתקלו בהם במשימות שביצעו , ולתווך להם את המיומנויות כשנדרש . תפקיד המורה בא לידי ביטוי גם בדיון בממדים המרחביים והזמניים של המשימה ובהדגשת הקשר שבין האירועים . בכל פעילות לימודית מצוינים גיל הלומדים , מטרת הפעילות , האתגרים העיקריים הנובעים מליקויי הלמידה של התלמידים ודרכים להתמודדות עמם . כמו כן מפורטות דוגמאות לחשיבות הניסוי לתחומי חיים אחרים של התלמידים , על מנת שהמורה תוכל לעזור לתלמידים לקשר בין התחומים ולהתמודד עם ליקויי חשיבה המונעים את יצירת הקשרים האלה באופן טבעי . בסיום התיאור של כל פעילות מוצעות אסטרטגיות הוראה עבור המורים . אסטרטגיות אלה הן דוגמאות המאפשרות למורים לפתח אסטרטגיות נוספות בהתאם לצורכי התלמידים , לניסיון ההוראה של המורים...  אל הספר
מכון מופ"ת