פרק שביעי | תרגילים ודוגמאות לשימושם של פרחי הוראה, מורים ומורי מורים