תשתית של מושגים פילוסופיים

לכל תכנית במדעים אפשר להציע מערך של מושגים פילוסופיים . בהצעות שיופיעו כאן נדבר על זהות האובייקטים ; על התאמת מבנה לתפקוד ; על ייחודיות , אחידות ושוני ; על רציפות ושינוי ; ועל התפתחות . להלן נרחיב ונסביר כל אחד מהם . זהות האובייקטים כל דבר שאנו מתבוננים בו הוא אובייקט . המילה ״אובייקט״ מתייחסת לעצם , לחומר , ליצור חי , לשפה , למילה , למשפט ואפילו לרעיון . המושג כולל אפוא את כל מה שנלמד מימי הגן , דהיינו מלימוד תכונות של עצמים וחומרים עד לחזית המחקר , כשהאובייקטים הם אלקטרונים וגלים . בתכנית ריק וחלקיקים ( נוסבוים , 1998 ) האובייקטים הם אוויר וגזים אחרים , חלקיקים וריק . המיוחד בהוראה לתלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה הוא שהאובייקטים מוצגים בהגדרות אופרטיביות ( מעשיות ) . המגנט מודגם על ידי פעולות המשיכה , הדחייה והמגנוט , והחשמל כזה שזורם בחוטים או מפעיל כוח . התאמת מבנה לתפקוד עקרון התאמת מבנה לתפקוד הוא התאמה או חוסר התאמה בין התכונות ובין הצורה המעוצבת של העצם לתפקודיו : צלחת המרק מתאימה לאכילת נוזלים כי היא קעורה , וכך גם הכוס והספל . בתעופה , במסגרת הספר בואו וניסע , לומדים על הה...  אל הספר
מכון מופ"ת