תצפיות במזג האוויר

אפשר לבצע תצפיות במזג האוויר ולדווח עליהן ברמות שונות , החל ברמה הנמוכה ביותר של תצפית ישירה ודיווח באיור , דרך התקנת כלי מדידה ושימוש בהם ( טכנולוגיה ) , וכלה בשימוש במכשירי מדידה לימודיים תקניים וכיולם ( טכנולוגיה ) . תצפיות במזג האוויר קשורות בהצגת המידע בדרכים שונות , בהפקת מידע הן מתוצאות המדידות הן ממקורות נוספים , כגון עיתון ומדיה . ככל שהנושא מתפתח וגיל התלמידים עולה , המונחים נעשים מופשטים יותר ויותר : מתצפית בעננים וציור פני השמים עוברים ללמוד על סוגי העננים ועל כיסוי השמים . מבצעים תצפיות ברוח ומודדים אותה , עוברים לבניית מד גשם ולשימוש בו , מבצעים מדידות של טמפרטורה ולחות באמצעות מכשירי מדידה מכוילים וחיישנים , ומגיעים לבסוף עד להצעה ללימוד לחץ אוויר ( ראו גם נוסבוים , . ( 1998 הנושא נלמד במשך שנים אחדות במהלך התפתחותי ומאפשר פיתוח תפיסות חושיות של ראייה ושמיעה , תחושות של קור וחום , תפיסות זמן ומרחב , פיתוח מוטוריקה גסה ועדינה והדגמת תהליכים של סיבה ותוצאה , כדוגמת ההבנה ששקע ברומטרי מוביל למשקעים , הבנה שיכולה לשמש שיא ללימוד ולהתנסות .  אל הספר
מכון מופ"ת