פינת החי

לפינת החי יש מגוון השלכות לימודיות , רגשיות , חינוכיות וחברתיות . להשלכות אלה יש משמעות לעיצוב ה״אני״ , שהוא בגדר בניין - על הנבנה על דימוי הגוף . בפינת החי לומדים על תהליכי שינוי והתפתחות העוברים על בעלי חיים וצמחים וכן על שינויים המתרחשים בילד עצמו . בעזרת התנסויות בפינת החי מפתחים את תפיסת הזמן . בכל הגילים , ובעיקר בקרב ילדים גדולים , לימוד זה מאפשר אימון של תלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה בפיתוח מיומנויות השוואה , מיון , מדידה , שימוש במספרים ודיווח . יחסים בין ילדים לבעלי חיים מאפשרים שיחות נפש , ביטוי רגשות והזדהות . קשיים רגשיים מבוטאים ולעתים אף נפתרים בפינת החי . מקום זה מאפשר לעסוק בשאלות הנוגעות למחזור ולשימוש בפסולת , גם בשאריות של אוכל וגם בחיפוש של פסולת הנמצאת בסביבה ומתאימה לצורך בניית כלים ומחסה לבעלי החיים . פינת החי גם מאפשרת יצירת קשרים עם סוחרים בשוק ובחנויות בסביבה , שעצם היציאה אליהם קשורה בניווט ובהתמצאות , ואחר כך בפיתוח מיומנויות בקריאת מפה וביצירתה .  אל הספר
מכון מופ"ת