פרק שישי | הוראה המשלבת הקניית ידע מדעי, אימון מיומנויות ופיתוח חשיבה של תלמידים עם ליקויי למידה