עריכת ניסויים

בסעיף זה נתאר את השלבים שבעריכת ניסוי . לניסוי , שלא כהתנסות , יש מטרה מוגדרת היטב והשערה או כמה השערות לכל מה שיקרה במהלכו . הבחנה במשתנים , תיאור של מסקנות כהכללה או הפרטה ועריכת הניסויים בפועל מובילים למיומנויות של פתרון בעיות וקבלת החלטות . מיומנויות העריכה של ניסויים שליטה במיומנויות התשתית ובמיומנויות חשיבה בכל הרבדים הקודמים מכינה את הלומד להתקדם למיומנויות הרובד החמישי . המיומנות הראשונה ברובד זה היא השליטה בעריכת ניסויים ובהפקת מידע מהם . לאמתו של דבר , בכל עת אנחנו עורכים ניסויים בבית ובכל מקום אחר שאנחנו נמצאים בו , אך אין אלה ניסויים מבוקרים . ניסוי במסגרת הוראת המדעים הוא ביצוע מערך מתוכנן של פעולות שמטרתן לענות על שאלה מנוסחת היטב . הספרות המדעית , שנסקרה בפרקים הקודמים , מלמדת כי הוראת המדעים מתבססת במידה רבה על ״השיטה המדעית״ . שיטה זו יוצרת מסגרת מובנית לפעילות חקר של התלמידים . לדעת החוקרים מסטרופיירי וסקרוגס ( , ( Mastropieri & Scruggs , 1994 מסגרת שיטתית קבועה כזאת מתאימה במיוחד לתלמידים לקויי למידה , כי היא מעניקה להם ביטחון עצמי במהלך הלימוד . נציג את המיומנויות ה...  אל הספר
מכון מופ"ת