יצירת מושגים והצגתם

כפי שכבר הוסבר בפרק השני , ״מושג״ ( concept ) הוא ביטוי מילולי מופשט ומוכלל , הנוצר בעקבות התנסות במציאות כלשהי , ממשית או מופשטת . בכל מושג יש הפשטה והכללה . המילה ״כלב״ היא מושג בייצגה את כלל הכלבים ולא כלב מסוים אחד . מושגים יכולים להיות ברמות שונות של הפשטה . ככל שמושג הוא מוכלל יותר , הוא כמובן מופשט יותר וחסרות לו חלק מהתכונות של העצם הפרטי או של ההתנסות הייחודית שהוא מתייחס אליה . כל מושג ומושג הוא ייחודי ומובחן ממושגים אחרים ומאפשר העברה בהקשרים שונים . בכיתה נוצרת המשגה על ידי השוואה , הדגמת הדומה והשונה בין פרטים שונים ובין תהליכים שונים . אחר כך מתבצעת הכללה על ידי הגדרת הדומה , ובצדה הפשטה , כלומר ויתור על חלק מהתכונות הפרטיות , המבחינות ויוצרות מושג . הדגמת המושג נעשית בדיון חופשי , שבמהלכו התלמידים מדווחים בשפתם על מה שעשו במהלך הפעילות . המורים מעורבים בדיון ומקנים לתלמידים בהדרגה את השפה התקנית ואת המונחים המדעיים . הצגת המונחים המדעיים תיעשה על ידי מילון מונחים ( מונח , term ( שיתלווה לכל פעילות , תצפית , התנסות או ניסוי בשיעורי המדעים . מילון המונחים ייכתב בכרזה שתיתל...  אל הספר
מכון מופ"ת