תרשים 3ח. מחברים את הנקודות לגרף תרשים :3 תהליך יצירת גרף