תרשים 3ו. מציירים קו מקביל לציר ה-X וקו ניצב לו מורד לציר ה-,X וכך ממשיכים עד לסוף המדידה