מיומנויות דיווח

עד כה עסקנו בהתנסויות לפיתוח מיומנויות חשיבה שהתלמיד חווה בינו לבין עצמו ומשפר בהדרגה את ביצועיו בהן , בכוחות עצמו או בעזרת המורה . אך כפי שתיארנו בפרקים התאורטיים , על פי משנתו של ויגוצקי , כדי לקדם את המוטיבציה , התפיסה והחשיבה לא די בהתנסות אישית . יש צורך גם להחצין את לקחי ההתנסות , לשתף את הסביבה החברתית בחוויה , לקבל ביקורת ולזכות בשבחים . כדי לקדם למידת מושגים בעקבות ההתנסות יש אפוא לדווח עליה . במהלך הדיווח התלמיד יציג את ממצאיו , את תצפיותיו , את פירושיו ואת המודלים שיצר לפני המורה והעמיתים . המורה והעמיתים יגיבו לדיווחיו . למידה משמעותית נוצרת מדיווחי התלמידים בקבוצה ומתגובותיהם ההדדיות של התלמידים והמורים ( . ( Vygotsky , 1978 חלק מאמצעים אלה קיימים ואפילו רווחים בשימוש בכיתות . הסיכום שאנחנו מציגות כאן יכול לגוון ולהרחיב את השימוש באמצעים אלה . נדגיש גם את החשיבות של דירוג משימות הדיווח בהתאם לצרכים שונים של תלמידים עם ליקויי למידה . דיווח באמצעות תצוגות ואוספים תצוגות ואוספים הם צורות של דיווח לא מילולי , הנעשות באמצעות הצגת עצמים מוחשיים . ארגון פריטים , באוסף בעל תוכן מו...  אל הספר
מכון מופ"ת