מיומנויות חשיבה

שימור אחד הנושאים שפיאז׳ה חקר בפירוט רב הוא שימור הכמויות . לניסויים שנבדקת בהם מיומנות זו תבנית דומה : מציגים לפני הלומד שתי כמויות שוות ושוות ממדים ( כמו למשל מסה או נפח ) , ומשנים את צורתה של אחת מהן . בשלב זה מבקשים מהלומד לראות אם בעקבות השינוי בצורה של אחת הכמויות חל שינוי בממדים אחרים של הכמויות שהוצגו תחילה כשוות . לדוגמה : מציגים שתי שורות של עצמים מפוזרים . מצופפים את אחת השורות ושואלים אם מספרי העצמים בשתי השורות עדיין שווים . אנשים ( בכל הגילים ) המשמרים את המספר , נותנים ארבעה סוגים של הסברים להצדקת תפיסתם : . 1 זהות : מספרי העצמים שווים כי הם היו שווים קודם לכן . זה הסבר מינימליסטי , ללא הבנה מהותית של המרחב הכולל , הן של מספר עצמים הן של המרווחים ביניהם . . 2 הפיכות : מספרי העצמים שווים כי אפשר לצופף או לרווח גם את השורה השנייה , או שאפשר להחזיר את המצב לקדמותו . שימוש בכל אחד מהנימוקים האלה נוגע להתמצאות בזמן . הנשאל צופה לעתיד ומדמה את השינוי בשורה השנייה , או שהוא זוכר את המצב הקודם ומבקש לחזור אליו . . 3 פיצוי : מספר העצמים שווה בכל שורה , כי השורה אמנם ארוכה יותר או...  אל הספר
מכון מופ"ת