מיומנויות כמערך התפתחותי היררכי

מיומנויות התשתית והחשיבה הניתנות לפיתוח יתוארו להלן במערך התפתחותי והיררכי . פירוש הדבר הוא שיש רצף התפתחותי של מיומנויות . פיתוח ראשוני של מיומנות קודמת יאפשר התקדמות למיומנויות הבאות אחריה , התורמות גם לאלה הבאות אחריהן ברצף ההתפתחות ומבוססות עליהן . באמצעות גישת הוראת המדעים המפעילה יש לפתח מיומנויות משני סוגים : ( 1 ) מיומנויות תשתית ; ( 2 ) מיומנויות חשיבה מורכבות , הנשענות על מיומנויות התשתית , שאותן נכנה ״מיומנויות חשיבה״ . נציג מערך מתפתח של מיומנויות המסתמך על העקרונות ההתפתחותיים של פיאז׳ה וגאניה , על פיתוח השפה ולימוד התכנים לפי ויגוצקי ואוזובל ועל עקרונות ההבניה ( הקונסטרוקטיביזם ) והלמידה המילולית של אוזובל ( ראו הפרק השני ) . מיומנויות החשיבה יוצגו בפרק זה כמערך מדורג ומתפתח לשם נוחות הקריאה , אבל יש לזכור כי אין הדבר כך במהלך ההוראה והלימוד . אימון מיומנויות התשתית ראשיתו בתחילת בית הספר היסודי , ואפילו לפני כן בגן הילדים , והוא נמשך במקביל לאימון מיומנויות החשיבה עד לסיום הלימודים הפורמליים בחטיבה העליונה . אימון של כל אחת ממיומנויות החשיבה נעשה ברמות שונות של מורכבות ו...  אל הספר
מכון מופ"ת