מודל להוראה מיטבית של מדעים לתלמידים עם ליקויי למידה

בפרקים הקודמים של הספר הוצגו תאוריות של למידה והתפתחות ששימשו בסיס לגישות העיקריות להוראת מדעים לכלל התלמידים במערכת החינוך . בפרק השלישי סקרנו את ליקויי הלמידה הנפוצים , ואת יתרונותיה של הוראת המדעים המפעילה לתלמידים לקויי למידה תיארנו בפרק הרביעי בעזרת סקירה של ספרות המחקר . עקרונות המודל התאורטי להוראה מיטבית של מדעים לתלמידים לקויי למידה שנציג כאן כוללים שימוש בתצפיות , בהתנסויות , במגע פעיל עם הסביבה שמחוץ לכיתה ובעריכת ניסויים , שהם חלק מרכזי במאפייני הלמידה המפעילה שהוצגה בפרק השני . להתנסויות אלה נוספות הכוונה ותיווך , ומושם בהן דגש על פיתוח השפה , הכולל דיווח בעל פה , שיחות , העשרת אוצר המילים והמונחים והצגה חזותית של המונחים בשילוב תמונות , הדגמות ועריכת דיונים . כל אלה דרושים כמובן לכל תלמיד , אך חשיבותם מיוחדת בהוראת תלמידים עם ליקויי למידה , כי רק בהתנסות ישירה , בתיווך ובהצגה חזותית נעשה הידע למשמעותי לתלמידים אלה , שרבים מהם מתקשים בהפשטה . הדגש המיוחד בהוראת מדעים מפעילה מיושם בפיתוח מיומנויות של תלמידים לקויי למידה , וזהו ייחודה בהשוואה לשיטות אחרות . בבסיס ההצעה משמשו...  אל הספר
מכון מופ"ת