מה בפרק?

בפרק זה נציג בקצרה את הרציונל של הוראת מדעים מפעילה שעניינו אימון מיומנויות החשיבה של תלמידים לקויי למידה במסגרת הוראה מפעילה של תכנים מדעיים . בזמן הלמידה מאומנים שני סוגים של מיומנויות : ( 1 ) מיומנויות תשתית , למשל תפיסות חושיות , תפיסות טכנו - מוטורית ומיומנויות הקשורות בהתמצאות . את רוב המיומנויות האלה הציע גאניה , והן מודגמות בתכניות שהושפעו מגישתו ; ( 2 ) מיומנויות חשיבה גבוהות יותר , החל בהשוואה וכלה בפתרון בעיות . המודל מסתמך על תפיסות תאורטיות , על מחקרים ועל שיטות הוראה שנסקרו בפרקים הקודמים .  אל הספר
מכון מופ"ת