פרק חמישי | מודל של הוראת מדעים מפעילה לפיתוח מיומנויות תשתית ומיומנויות קוגניטיביות לתלמידים עם ליקויי למידה