הכשרת מורים להוראת מדעים לתלמידים עם ליקויי למידה

מחקרים מלמדים שהוראת מדעים לתלמידים המתמודדים עם ליקויים מצריכה מיומנות , זמן , משאבים ותמיכה , ולכן דרושה הכשרה מתאימה למורי המדעים ( יפרח , . ( 2008 הכשרה כזו אינה ניתנת היום למורים למדעים , או שהיא ניתנת בצורה לא עקבית , אף שבעיני המורים היא בעלת חשיבות מכרעת להצלחה בהוראה ( פלק , . ( 2007 לעמדות המורים כלפי התלמידים ולאופן ההוראה יש חשיבות רבה בהצלחה של תלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה בלימוד מדעים . במחקרים שנערכו בארצות הברית , בקנדה ובאוסטרליה , שבהם נשאלו מורים על עמדותיהם הנוגעות לשילוב , לא היו למורים עמדות חיוביות כלפי הוראת מדעים לתלמידים לקויי למידה המשולבים בכיתות רגילות ( שם ) . המורים הביעו בדרך כלל עמדה לא חיובית בשל הגדלת האחריות הנדרשת מהם עם שילובם של תלמידים לקויי למידה . יפרח ( 2008 ) מסבירה עמדות אלה של מורי המדעים בחטיבות ביניים בעולם וגם בארץ בחוסר רקע או בחוסר הבנה מספקת בתחום ליקויי הלמידה , מכיוון שלא קיבלו את ההכשרה הנדרשת כדי ללמד בשילוב כזה . עמדות אלה לא השתנו במידה רבה בעשורים האחרונים ( שם ) . למורים המלמדים בכיתות משולבות חסר רקע ברציונל או בפרקטיקה ...  אל הספר
מכון מופ"ת