מה בפרק?

בפרק זה נציג את ספרות המחקר העוסקת בקשיים הייחודיים של תלמידים לקויי למידה בלימוד מדעים , ונדון בשאלה כיצד גישות הוראה שונות מתמודדות עם קשיים אלה . כמו כן נסקור את ספרות המחקר המתארת את נחיצותה ואת חשיבותה של הכשרת מורים ייחודית בתחום זה .  אל הספר
מכון מופ"ת