ליקויי למידה

המונח ״תלמידים לקויי למידה״ נוגע לתלמידים בריאים בגופם , שלהם יכולת שכלית ונפשית תקינה ורמה אקונומית - חינוכית נורמטיבית , הסובלים מהפרעות ראשוניות ברכישת מיומנות הלמידה ( עינת , . ( 2000 ״הפוטנציאל האינטלקטואלי שלהם אינו מצביע מיד על סיבה לתפקוד ברמה נמוכה , אך בפועל הישגיהם נמוכים בשל ליקויים ספציפיים״ ( היימן ואולניק - שמש , , 2001 עמ׳ . ( 15 ראסל ( Russell , 2013 ) מדגיש כי העובדה שליקויי הלמידה וליקויי הקשב של הילדים אינם נראים באופן חיצוני היא הגורם המרכזי לקשיים בשילובם במערכת החינוך . הילדים נראים כמו כולם , והמורים מתקשים לקבל את הקשיים הסמויים שלהם . על בסיס ההנחה כי לתלמידים עם ליקויי למידה יכולת קוגניטיבית תקינה , קבע משרד החינוך בישראל ( משרד החינוך והתרבות , , ( 2003 שתלמידים יוגדרו כתלמידים שלהם ליקויי למידה רק לאחר שגורמים מוסמכים לכך אבחנו אותם על פי מבחנים סטנדרטיים בקריאה , בכתיבה ובחשבון . תלמידים מוגדרים תלמידים לקויי למידה אם הם ממלאים שני תנאים עיקריים : . 1 יש פער גדול ומתמשך בין ההישגים הלימודיים לבין ההישגים המצופים מהם על פי גילם ורמת כיתתם ( פער של שנתיים לפ...  אל הספר
מכון מופ"ת