מבט על אוריינות מדעית ולמידת חקר

נבהיר כאן שני מונחים שהוזכרו קודם לכן , ״אוריינות מדעית״ ו״למידת חקר״ . שני מונחים אלה מבטאים עיסוק עכשווי בלימוד המדעים ובהוראתם . אוריינות מדעית לאוריינות מדעית כמה רכיבים : . 1 ידע של מדע ( עובדות , תופעות ותהליכים והבנתם ) . . 2 ידע על מדע ( הכרת מהות המדע והטכנולוגיה , המחקר המדעי , הסברים מדעיים ומקום המדע והטכנולוגיה בחברה ) . . 3 מיומנויות מדעיות ( זיהוי שאלה מדעית , מתן הסברים מדעיים לתופעות , חשיבה ביקורתית , הסקת מסקנות המבוססות על ממצאים מדעיים , הצגת רעיון מדעי ) . . 4 תגובות והצגת עמדות ( הבעת עמדות , הבנת מקום המדע , הבנת ערך המחקר וגילוי עניין במדע ) . הגדרה זו מכילה מערך תכנים מורכב : המונח ״אוריינות מדעית״ עוסק בהבנה מורכבת של המדע ומה שמסביבו , ויש בו הרבה יותר מידע ומהבנה של המדע עצמו . הוא מכיל מעין ניסיון לדבר על המדע מבחוץ , כגון הקשרים שבין המדע לטכנולוגיה , ידע הסביבה והדרכים לשימורה ולטיפוחה . אוריינות עוסקת גם בשאלה הרחבה : ״מהו מדע ? ״ . תשובה לשאלה זו דורשת עיסוק בנושאים רבים , כמו למשל הגדרת המדע ויחסיו לטכנולוגיה ; הבחנה בין תחומי ידע אלה וההשפעות ההדדיות...  אל הספר
מכון מופ"ת