למידה מחוץ לחדר הכיתה

בסעיפים הקודמים של פרק זה תוארו היתרונות הרבים שיש ללמידה מפעילה גם על פי גישות מרכזיות בהוראת המדעים . קשה ללמוד כשמסתפקים במילים בלבד , שהן רק סמלי המציאות , לעומת התנסות ישירה המפגישה את התלמיד עם אירועי המציאות עצמם . כמו כן יש יתרון רב בלמידה הנעשית ביציאה מן הכיתה הסגורה אל הסביבה כדי לפגוש את התופעות במקום שבו הן מתרחשות בפועל . ללמידה מחוץ לכותלי הכיתה ( , outdoor learning ״חינוך בשדה״ או ״חינוך באוויר החופשי״ ) היו חוזים ונביאים רבים : עמוס קומניוס , ז׳אן ז׳ק רוסו , ז׳ון הינריך פסטלוצי , הרברט ספנסר , ג׳ון דיואי , ויליאם ג׳יימס ואדוורד תורנדייק ( ראו בובר ואורמיאן , . ( 1959 כולם דיברו על הצורך לחזק את הלימוד המופשט בהתנסויות מוחשיות ולבצען בשדה כדי להרגיש בחוויה השלמה . מאחר שתכנית הלימודים המדעית של ימינו ממשיכה להדגיש את הידע המופשט ופחות את המוחשי , נחוץ מאוד לדבוק בלמידה המוחשית בשדה ההתרחשות , ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בחינוך תלמידים לקויי למידה ( לבני ובר , . ( 1985 הלימוד מחוץ לחדר הכיתה מכוון ללמידה יעילה ומשמעותית יותר . מטרתו להעשיר ולהשלים תכנים של תכנית הלימודים בא...  אל הספר
מכון מופ"ת