הוראה הממוקדת ביחיד

גרסה אחרת לגישת ההוראה המפעילה היא הוראה הממוקדת ביחיד ( student . ( and learner centered instruction כאמור , הראשון שהציע גישת הוראה המתמקדת ביחיד היה דיואי . דיואי מבקר את שיטות ההוראה הסמכותיות של זמנו בטענה שהן לא משיגות את מטרתן ולא מפגישות את הלומד עם סביבתו . בספרו מציע דיואי ( 1960 ) תכנית לימודים פעלתנית של דיסציפלינות שונות העוסקת בלומד היחיד . המודעות לצורך בהתאמת סגנון ההוראה ללומד התעוררה בין השאר מתוך התפתחות תאוריות פסיכולוגיות העוסקות באישיות הפרט , בהתפתחותו , ביחסי הגומלין שלו עם הסביבה , בהבדלים אינדיבידואליים בין לומדים ובתהליכי חשיבה ולמידה . עם אלה נמנות הפסיכולוגיה ההומניסטית , הפסיכולוגיה ההתפתחותית והפסיכולוגיה הקוגניטיבית , שבחלקה נסקרה בפרק הקודם . הפסיכולוגיה ההומניסטית עוסקת ביחיד ובייחודו ומאמינה ביכולת האדם לשלוט בגורלו ולפקח על התנהגותו ( . ( Rogers , 1969 רוג׳רס הציג את הצורך במימוש עצמי של האדם מעבר לצרכיו הבסיסיים ( , ( Rogers , 1980 וזהו אחד מרעיונותיו המרכזיים . לדעתו למידה משמעותית מתרחשת כשהיוזמה והאחריות נתונות בידי התלמיד , כשתוכני הלמידה ומטרות...  אל הספר
מכון מופ"ת